Awangarda XX wieku a Tadeusz Kantor

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie zaprasza na cykl spotkań, podczas których o sztuce Tadeusza Kantora i dwudziestowiecznej awangardzie opowiadać będą znawcy teatru i sztuk wizualnych:

Rafał Solewski - Działania twórcze Tadeusza Kantora na tle rozwoju sztuki światowej (6 października)
Dominika Łarionow - Przedmiot osobny, przedmiot Kantorowski, przedmiot sztuki (9 października)
Katarzyna Osińska - Tadeusz Kantor i rosyjska awangarda (16 listopada)
Justyna Michalik - Tadeusz Kantor kontra happening (19 listopada)
Marta Anna Raczek-Karcz - Tadeusz Kantor w krainie intermediów (30 listopada)

2 grudnia zapraszamy na dyskusję panelową pt. Jak odbierać sztukę najnowszą? podczas której nasi wykładowcy rozmawiać będą m.in. o tym co dzisiaj, w kontekście sztuki najnowszej, znaczy pojęcie „awangarda”.

Na tej stronie znajdą Państwo między innymi rejestracje audiowizualne wszystkich wykładów. Do każdego z nich przygotowane zostały zestawy materiałów - Materiały wstępne i Komentarze uzupełniające – w postaci tekstów, fotografii, fragmentów filmowych etc., które stanowią wstęp i zapowiedź tematyki poruszanej przez każdego z wykładowców, jak też uzupełnienie i rozwinięcie omawianych zagadnień. Dzięki forum dyskusyjnemu będą mieli Państwo możliwość wymiany opinii i informacji z innymi uczestnikami projektu, oraz z zaproszonymi ekspertami.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a zastosowana formuła e-learningowa umożliwia uczestnictwo w nim przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, również tym z Państwa, którzy nie będą mogli odwiedzić Cricoteki w terminach spotkań – czy to ze względu na odległość, czy inne obowiązki bądź ograniczenia.